Program PT POIiŚ

           Grafika w zakładce Program PT POIiŚ zawiera symbol Funduszy Europejskich – granatowy postawiony krótszym bokiem pionowo trapez z trzema gwiazdkami w kolorze białym, czerwonym i żółtym wraz z napisem Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, flagę Polski – prostokąt przedzielony dwoma pasami: białym i czerwonym wraz z napisem Rzeczpospolita Polska oraz flagę unii europejskiej – granatowy prostokąt, na którym przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd wraz z napisem Unia Europejska Fundusz Spójności

 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023.

Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wartość projektu: 32 969 218,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 28 023 835,30 PLN


 

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Program PT POIiŚ 2021 - 2023
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.02.2021 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.10.2021 13:42

Rejestr zmian dokumentu