Organ wyższego stopnia w stosunku do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 290 z późn. zm.) i w tym zakresie wykonuje on niżej wskazane kompetencje:

- rozpatrywanie odwołań i zażaleń od orzeczeń wydanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego działających jako organy nadzoru budowlanego pierwszej instancji (art. 127 § 2 oraz art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 23 z późn. zm.);

- rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji i postanowień wydanych przez  Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 157 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 23 z późn. zm.);

- rozpatrywanie ponagleń na bezczynność lub przewlekłość Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 23 z późn. zm.);


- rozpatrywanie skarg na działalność Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego (art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 23 z późn. zm.);


- w sytuacjach, w których Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego są wierzycielami wynikłych z wydanych przez nich orzeczeń obowiązków, a zarazem organami egzekucyjnymi, rozpatruje skargi na bezczynność wierzyciela w podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych oraz skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. (art. 6 § 1a, art. 54 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organ II instancji w zakresie prawa budowlanego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator
Data publikacji:19.04.2017 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Michał Mentel
Informację aktualizował:Administrator
Data aktualizacji:30.05.2017 07:22