Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /46egg9ut0q/skrytka

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta
użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem
cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do
doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.

Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie
danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w
centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism muszą być zgodne z
załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w
sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów
elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216 z późn. zm.)

 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie
odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator
Data publikacji:27.04.2017 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Administrator
Data aktualizacji:27.06.2017 14:04