Instrukcja użytkowania

­

Instrukcja korzystania z biuletynu.

Na górze strony znajduję się moduł wyszukujący umożliwiający wystukiwanie informacji zawartych w biuletynie.

W zakładce menu podmiotowe udostępnianie są informacje publiczne dotyczące: statusu prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach, jego organizacji, a także informacje o jego organach i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach. Ponadto zawarto w niej informacje dotyczące godzin otwarcia i sposobu przyjmowania stron.

Pozostałe informacje publiczne udostępniane są w zakładce menu przedmiotowe.

W prawym górnym rogu strony podmiotowej BIP znajduje się odnośnik o nazwie rejestr spraw, który umożliwia uzyskanie informacji na temat stanu rozpoznawanych spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Rejestr zawiera sygnaturę sprawy oraz informację czy została zakończona.

Sygnaturę sprawy, a także bardziej szczegółowe informacje, co do jej przebiegu można uzyskać kontaktując się telefonicznie z prowadzącą ją komórką organizacyjną.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.