Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2022 10:56 WINB-BA.272.21.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO (sprzedaż używanego służbowego samochodu osobowego
05.04.2022 14:56 WINB-BA.272.21.2022 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO (sprzedaż używanego służbowego samochodu osobowego
09.02.2022 14:05 WINB-BA.272.6.2022 Kompleksowe usługi informatyczne na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach
10.11.2021 12:53 WINB-BA.272.72.2021 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
25.06.2021 14:34 WINB-BA.272.22.2021 Obsługa archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach oraz opracowanie dokumentacji aktowej i technicznej przekazanej do archiwum zakładowego przez komórki organizacyjne inspektoratu
10.06.2021 15:23 WINB-BA.272.22.2021 Obsługa archiwum zakładowego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach oraz opracowanie dokumentacji aktowej i technicznej przekazanej do archiwum zakładowego przez komórki organizacyjne inspektoratu
18.12.2020 15:27 WINB-BA.272.120.2020 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach"
08.12.2020 15:16 WINB-BA.272.108.2020 Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach
26.11.2020 11:31 WINB-BA.272.94.2020 Wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych przez Wykonawców posiadających akredytację laboratorium badawczego, niebędących jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta".
30.07.2020 12:03 WINB-BA.272.53.2020 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług informatycznych na rzecz WINB w Katowicach.
23.12.2019 13:02 WINB-ZOA.272.19.2019 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług informatycznych na rzecz WINB w Katowicach.
13.11.2019 10:21 WINB-ZOA.272.16.2019 WYKONYWANIE BADAŃ PRÓBEK WYROBÓW BUDOWLANYCH
02.08.2019 10:31 WINB-ZOA.272.13.2019 WYKONYWANIE BADAŃ PRÓBEK WYROBÓW BUDOWLANYCH