Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
NIP: 954-22-61-144

tel: (32) 606-33-00
fax: (32) 606-33-48
e-mail: sekretariat@katowice.winb.gov.pl

 

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach  pełni: Pani Ewa Zdrojewska - inspektor ds. płac i kadr

tel. 32 606 33 32
e-mail: sekretariat@katowice.winb.gov.pl

 
www:  www.katowice.winb.gov.pl